กิจกรรม

อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน” (กรณีไร้ไขมันทรานส์)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1 19 20 21 22