กิจกรรมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สมุนไพร)

กิจกรรมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ที่สนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สมุนไพร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สมุนไพร) โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567
ภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด
✔️ให้คำปรึกษาเชิงลึกรายกิจการ จากนวัตกรและผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
✔️การนำเสนอ concept สินค้าที่จะพัฒนาให้แก่ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน
✔️การทดลองผลิตสินค้า (ใช้สถานที่ของตัวเองหรือห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
โดยผู้ประกอบการทดสอบเองหรือเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบให้หน่วยงานที่รับทดสอบ)
✔️กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มโอกาสนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด Modern Trade ชั้นนำของประเทศ
รับสมัคร : วันนี้ – วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
สมัครได้ที่ https://forms.gle/vMjXtH3V1s6XBCC69