ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

พร้อมเชิญชวนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

ผ่านระบบออนไลน์ https://kuform.ku.ac.th/04jul2567/

ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567