Special Food Talk 2020: อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา

การบรรยายพิเศษในกิจกรรม Special Food Talk 2020 กับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยหลังวิกฤตโควิด-19 จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร

ในหัวข้อ เรื่อง “อนาคตและโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกหลังวิกฤตโควิด-19 กรณีศึกษา: การส่งออกอาหารไทยไปตลาดยุโรป” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคตและโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดยุโรป เทรนด์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญจากเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ผ่านทาง Facebook  FoodInnopolis
📣📣 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
📌📌ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ รบกวนช่วยทำแบบประเมินเพื่อให้ทีมงานนำข้อคิดเห็นไปปรับปรุงการทำงานในครั้งถัดไปด้วยนะคะ https://forms.gle/tMkwPJVfFeSet4ET6 📌📌