กิจกรรมอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 5

กิจกรรมอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง US FDA และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานให้จัดอบรมเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา