เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับโครงการฯ ที่ The Premium @ KU และ KU Book Life Store

✨ โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FI@Kasetsart Market Place) ✨

🌿โดย เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ The Premium @ KU และ KU Book Life Store

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับโครงการฯ ที่ The Premium @ KU และ KU Book Life Store 🌿

🗓️ ระยะเวลาโครงการ
กรกฎาคม พ.ศ. 2567 – มิถุนายน พ.ศ. 2568

📌 เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

📍สามารถลงทะเบียนและอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
https://forms.gle/QAyaXATn7btP3HSs5
หรือสแกน QR Code

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกฤติมา ชัยรัตน์
เบอร์โทรศัพท์: 093-689-6589
Email: fi.kasetsart@ku.th

📢 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
Facebook: Food Innopolis at Kasetsart University