เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 5

เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 5
รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน 
เท่านั้น !!!

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 5
ในวันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน
ราคาท่านละ 14,999 บาท
พิเศษ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 13,000 บาท

ปิดรับสมัครวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563
วิธีการชำระเงิน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี:          หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่บัญชี:       374-1-49269-8
ธนาคาร:          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา:             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2JTleN7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปรียชาติ จันทโชติ
โทรศัพท์: 02-9428926-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 หรือ Fax: 02-942-7991
หรือ e-mail: kufsp@hotmail.com