ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๕ พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๓

https://kuform.ku.ac.th/april02/main.php

จัดทำโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์