รายการ วิชาการบ้านเพื่อน ตอน วิธีการอยู่กับโควิด-19 อย่างปกติสุข

ดร.กุลนาถ ทองขาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำการป้องกันตนเองและลดการแพร่กระจายโรคโควิด-19 และการทำความสะอาดมืออย่างมีประสิทธิภาพ ในรายการ วิชาการบ้านเพื่อน ตอน วิธีการอยู่กับโควิด-19 อย่างปกติสุข (Living with COVID-19) เผยแพร่ทางเฟสบุ้คของนิตยสารอินโนแล็ป https://www.facebook.com/189765854420420/posts/2916742925056019/?vh=e&d=n เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563