ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Turbocharge Your Sales with AI-Driven e-Marketing”

📣 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Turbocharge Your Sales with AI-Driven e-Marketing”
จัดโดย โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
🔸 เปิดงานโดย รศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
ที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาRAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง
🔸 บรรยายโดย คุณชลวัชร เรืองรุจิระ
Online Marketing Consultant
🔸 ดำเนินรายการโดย ดร.เรืองรอง ทองตัน
นักวิจัย ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
⏰ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น.
📌 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 511 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรับชมออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/RAINSKUCTFV/videos/908859117688629/
📌 รบกวนทุกท่านทำแบบประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ https://forms.gle/2m6eNNTm1gf4EVkR7