ขอเชิญเข้าร่วมงาน “Functional food ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน”

🍽️ มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการขับเคลื่อนงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เรียนเชิญเข้าร่วมงาน

“Functional food ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน”
📌 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ลงทะเบียน ฟรี Click🔻
https://forms.gle/rtand5SiHZye9B8cA

⭐️ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567
📍 รูปแบบ : ไฮบริด
ออนไซต์ ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-25 เม.ย. 67 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)