โครงการจัดทำต้นแบบมาตรฐาน THE PREMIUM@KU ของผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินงานโครงการจัดทำต้นแบบมาตรฐาน THE PREMIUM@KU ของผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
THE PREMIUM@KU เป็นแพลตฟอร์มแห่งการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร 360 องศา เพื่อจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานคุณภาพผ่านการคัดสรร และมีคุณลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ร้าน THE PREMIUM@KU ซึ่งได้เริ่มเปิดการบริการอย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
ในระยะเริ่มต้น โครงการมีเป้าหมายจัดทำต้นแบบมาตรฐาน THE PREMIUM@KU ของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับรองตรา THE PREMIUM@KU จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้ และน้ำปลาหวาน (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) น้ำอัดลมสมุนไพร (คณะเกษตร) ข้าวฮางงอก (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร) ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย (คณะวิทยาศาสตร์)
ผู้สนใจสามารถแวะมาชม ชิม ซื้อ หรือสั่งจองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับรองตรา THE PREMIUM@KU รวมทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย จากกว่า 26 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 170 ชนิดผลิตภัณฑ์ ณ ร้าน THE PREMIUM@KU ซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร KU Avenue 1 ตรงข้ามสนามฟุตบอลอินทรีจันทรสถิตย์

>>>วันจันทร์ – วันศุกร์ ร้านเปิดเวลา
09.00 – 19.00 น.

>>>วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ร้นเปิด 10.00 น. – 18.00 น.

ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 097-154-8817