ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product

📣📣 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
✳️ ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายพิเศษ เรื่อง The Key Points from Development to Commercially available Product
🔸 บรรยายโดย
Dr.Haruki Shibata
Technical advisor, Morinaga Institute of Biological Science, Inc.
🔸 ดำเนินรายการโดย
นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แบบออนไลน์ผ่าน Webex
📅 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/istX4qXT4LteuuQL9
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณปรียชาติ จันทโชติ
โทรศัพท์: 02-9428926-35 ต่อ 1307, 094-705-8054
e-mail: kufsp@hotmail.com