“น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอรี” โดย นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ เรื่อง “น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอรี” โดย นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ และคณะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์