ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565
รายละเอียดระเบียบการและกำหนดการต่าง ๆ
เป็นดังที่ระบุไว้ในภาพด้านล่างนี้

Scan QR Code นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 หรือกดที่ลิ้งค์นี้ https://qrco.de/bd644c