LIVE :: การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

🎥🎥 ถ่ายทอดสด

🔥 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและซอส: คุณภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพ”

ผ่านทาง Zoom
👉👉 ที่ลิงค์ https://zoom.us/j/99450086727?pwd=Uks2S295MFJDbyt6WGJqRjJvc205dz09
Meeting ID: 994 5008 6727
Passcode: 817860

และ Facebook Live: https://www.facebook.com/ifrpd.ku
👉👉 ที่ลิงค์ https://fb.watch/ghIjgbjFav/?mibextid=nxlvZT

จัดโดย RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรยายโดย
🔹 คุณวรรณวิสา  ฮับหลี  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
🔹 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔹 ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🗓  วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

📌 รบกวนทุกท่านทำแบบประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ https://forms.gle/KQw3s5vi9BXiUxQh7   📌