ขอเชิญร่วมงาน “โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ”

📌📌 ขอเชิญร่วมงาน “โปรตีนเกษตร: งานวิจัยสู่จานพิเศษ”

ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 13.30 น.

ณ โรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์