กิจกรรม KUTAC-DEMO DAY

KU-TAC DEMO DAY

🚩 การนำเสนอนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เชิงลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์
🚩 การจัดแสดงนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์
🚩 การนำเสนอนโยบายสนับสนุนการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จากแหล่งทุน บพข.

จัดโดย ศูนย์เร่งการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Acceleration Center – KUTAC)

วันที่ 31 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์ https://fb.watch/iocEeXVQKy/?mibextid=v7YzmG

#kutac #KU #startup #accelerate #acceleration #accelerator #bussiness #funding #kurdi #เกษตรศาสตร์