การฝึกอบรมหลักสูตร GHPs / HACCP Rev. 5

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร GHPs / HACCP Rev. 5
จัดโดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UixbrskrRDcwF2AJ7

วิธีการชำระเงิน
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี: 374-1-00001-7

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 094-705-8054 หรือ e-mail: kufsp@hotmail.com