KU-FIRST แนะอาหารใหม่ “จิ้งหรีด” แมลงกินได้ แหล่งโปรตีนทางเลือก ตีตลาดโลก

1. เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ  คลิกอ่านเนื้อหาได้ที่ https://siamrath.co.th/n/268661

2. เผยแพร่ทางเว็บไซต์เกษตรก้าวไกล คลิกอ่านเนื้อหาได้ที่ https://www.kasetkaoklai.com/home/2021/08/ku-first%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94/

3. เผยแพร่ทางเว็บไซต์สถานีวิทยุ ม.ก. คลิกอ่านเนื้อหาได้ที่ https://www.kuradioplus.com/2021/08/05/ku-first%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94/

4. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ VOICE เสียงประชาชน ออนไลน์ คลิกอ่านเนื้อหาได้ที่ http://www.voice-tv.online/115375

5. เผยแพร่ทางเว็บไซต์เกษตรทำกิน คลิกอ่านเนื้อหาได้ที่ https://kasettumkin.com/cattle/article_58595

ขอขอบคุณ: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สยามรัฐ , เกษตรก้าวไกล, เสถานีวิทยุ ม.ก., VOICE เสียงประชาชน ออนไลน์ และเกษตรทำกิน