FI@Kasetsart Food Forum #4/2022

📣📣 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม FI@Kasetsart Food Forum #4/2022

ในหัวข้อ “นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative Food Processing)”

🔍 ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่
– หลักการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม
– ตัวอย่างนวัตกรรมการแปรรูปอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
– ประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร

วิทยากรโดย คุณทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ผ่านช่องทาง LIVE Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/FoodInnopolis-at-Kasetsart-University-107610537842129

📝 สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

https://forms.gle/TTeR9L6M4rWLb26w8

👉 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

02-562-5555 ต่อ 646269 และ 093-689-6589

หรือ E-mail: fi.kasetsart@ku.th

#FIKasetsart #FIKU #FIKUFoodForum #Foodforum