Description of The PREMIUM@KU

The Premium @ KU

✅คัดสรรจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✅นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากใจชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
✅ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยม
✅ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ความแตกต่าง และรสชาติที่โดดเด่น
✅ความปลอดภัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานอาหาร
✅เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
✅เติมเต็มความมั่นคงทางโภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
✅ยกระดับความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมเพื่อลูกหลาน
💚สินค้าจากใจชาวเกษตรศาสตร์ เพื่อความสุขของคนไทย💚
😄 แวะมาชม มาชิม มาช้อป ผลิตภํณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันได้ที่ร้าน  The Premium @ KU
ช่องทางติดต่อ -> https://www.facebook.com/ThePremiumKU/