ภาพกิจกรรม Bioactivity Webinar Series

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ นิตยสารอินโนแล็ป

จัดการฝึกอบรมออนไลน์ “เทคนิคการคัดเลือกสารสำคัญเพื่อเป็นส่วนผสมฟังก์ชันในผลิตภัณฑ์สุขภาพ” (Screening Tools of Bioactive Compounds for Functional Ingredients in Health Products)

หัวข้อ สารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านโรคอ้วน สารต้านโรคเบาหวาน สารต้านจุลชีพ และโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ เมื่อวันที่ 19, 25 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2564

โดยทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร. วศะพร จันทร์พุฒ ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี  ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ผศ.ดร. มัสลิน นาคไพจิตร และผศ.ดร. สุวิมล เจริญสิทธิ์

📃 แต่ทั้งนี้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมย้อนหลังได้ที่ https://forms.gle/tbRRatm5NcrosvJL6

📣 รับชมรับฟังคลิปแนะนำสั้นๆ จากวิทยากรได้ที่ >>> https://youtu.be/eRzfdghewp4 <<<

✍️ ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดได้ที่ https://fb.me/e/32iTv8XSj

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

👩‍💼 คุณปรียชาติ จันทโชติ

โทร: 0947058054, อีเมล: kufsp@hotmail.com

👩‍💻 คุณกรุณา จีนถนอม

โทร: 0625916596, อีเมล: innolabthailand@gmail.com