เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ภายในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020

ทั้งนี้ ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ
พร้อมด้วย ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ และ คุณพัชรี ตั้งตระกูล ที่ปรึกษา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการของทั้ง 2 หน่วยงาน

โดยงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020 นี้ มีเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในห้องแล็บจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ทั้งงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติอย่างครบวงจรในระดับสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอเสนองานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพาประเทศก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563