ภาพกิจกรรม :: โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต “แมลงกินได้”

📣 KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series
เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง ครั้งที่ 3
เรื่อง โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต “แมลงกินได้”
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) 
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเกี่ยวกับแมลง ความสำคัญของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อส่งออก การเพาะเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย รวมถึงคุณค่าและโภชนาการ

วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

📌 ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ รบกวนทุกท่านทำแบบประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไปด้วยนะคะ ที่  https://forms.gle/R1mE1BVR9j7qfqkr6 ขอบคุณมากค่ะ 📌