โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต “แมลงกินได้”

📌 พรุ่งนี้ (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564)

พบกับหัวข้อที่สามของ KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series

เว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง
โปรตีนทางเลือก…อาหารใหม่ อาหารแห่งอนาคต “แมลงกินได้”

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
ดำเนินงานโดย นิตยสารอินโนแล็ป

ลิงค์สำหรับรับชมจะส่งให้ผู้ลงทะเบียนภายในเวลา 12:00 น.

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ได้ที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

รับชมพร้อมกันเวลา 13.00 – 15.45 น. แล้วพบกันค่ะ

————-

📌 Tomorrow (August 5, 2021), there will be the 3rd Webinar of Food Safety and Nutrition Security Series talking about “Alternative Protein … New Food – The Food of The Future: Edible Insects” organized by KU-FIRST and operated by INNOLAB Magazine.

The URL for attending will be sent to the registrants by 12:00

And, the event will start at 13:00 – 15:45

Register : https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6

Hope to see all of you on this webinar tomorrow.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ kufsp@hotmail.com
คุณกรุณา จีนถนอม
โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ innolabthailand@gmail.com