จัดงาน ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 8 Healthier and Safer: Food Security in Post COVID-19 Era

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ผู้จัดงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2020) และ นิตยสารอินโนแล็บ (บริษัท มีเดีย แมทเทอร์ จำกัด)

จัดงาน ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 8 Healthier and Safer: Food Security in Post COVID-19 Era

โดยนำเสนอสถานการณ์ความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร ภายหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่า โดยมีการบรรยาย เรื่อง

📌 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และความปลอดภัยอาหาร ม.เกษตรศาสตร์

📌 เทรนด์อาหารและความปลอดภัยอาหารในยุคโควิด-19 และอนาคต

📌 ระบบอาหารและโภชนาการในยุคโควิด-19

📌 จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์

ณ ห้อง Conference Room B, Hall 103, Thailand Lab International 2020, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563