“วันใหม่ วาไรตี้” ช่วง “รู้ทัน กันได้” เรื่อง “หน้าร้อน ต้องระวังเชื้อ Vibrio ในอาหารทะเล”

อาจารย์ ดร.ลลิตพรรณ กฤษณยรรยง อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ Vibrio ผ่านการถ่ายทอดสดในรายการ “วันใหม่ วาไรตี้” ช่วง “รู้ทัน กันได้” เรื่อง “หน้าร้อน ต้องระวังเชื้อ Vibrio ในอาหารทะเล” ผ่านช่อง ThaiPBS เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง Department of Fishery Products
https://www.facebook.com/share/p/cqeMbq34YCEKxchc/?

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่ https://youtu.be/tyNlOit66qU?si=C7X7RosaQKP_xswa
https://www.thaipbs.or.th/program/WanmaiVariety/watch/Nbxbp