ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศปิดสำนักงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 31  KU-COVID-19_31  วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดยการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากที่บ้าน (Work from Home)

โปรดติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์: 094-705-8054

อีเมล: kufsp@hotmail.com

เว็บไซต์: http://kufirst.center.ku.ac.th

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้