ชัวร์ก่อนแชร์ : เป็นมะเร็งตับเพราะกินผลไม้เป็นประจำ จริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : เป็นมะเร็งตับเพราะกินผลไม้เป็นประจำ จริงหรือ?

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิฐพร วังใน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ลิงค์ https://youtu.be/nwG7cgrn59o?si=nksx2XjBcCaiqZ60