หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2023

[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2023

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ Dennis Forte and Associates Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย กำหนดจัดฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2023 จำนวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้;

1) หลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion
ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน 47,000 บาทต่อคน

ส่วนลด
– ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
– ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Design of Food Extrusion Dies
– ลด 40% สำหรับองค์กรการวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)
– ลด 40% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.dennisforte.com.au/…/applied-food-feed…

2) หลักสูตร Design of Food Extrusion Dies
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.15 – 16.30 น.
ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค่าลงทะเบียน 34,000 บาทต่อคน

ส่วนลด
– ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
– ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion Technology
– ลด 40% สำหรับองค์กรการวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)
– ลด 40% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.dennisforte.com.au/…/diedesign-thailand…

ลงทะเบียนได้ที่: https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand…

.*** ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ***

——————————————————-

Institute of Food Research and Product development (IFRPD), Kasetsart University, in cooperation with Dennis Forte and Associates Pty. Ltd., Australia, is going to organize the international training “Food and Feed Extrusion Technology 2023” in 2 courses as following;

1) Applied Food & Feed Extrusion
Date: 17 – 19 July 2023
Time: 08:30 – 16:00
Venue: Institute of Food Research & Product Development (IFRPD), Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Registration Fee: 47,000 Baht

Available discounts:
– 10% discount applies for registrations received by 2 June 2023 and paid within 14 days of that date.
– An additional 10% discount applies to both course fees for those attending both this course and the Design of Food Extrusion Dies course.
– 40% discount for Non-profit Research Organisation (including University staff).
– 40% discount for PhD Students. Advise University you are enrolled in at registration.

Course information: https://www.dennisforte.com.au/…/applied-food-feed…

2) Design of Food Extrusion Dies
Date: 20 – 21 July 2023
Time: 08:15 – 16:30
Venue: Institute of Food Research & Product Development (IFRPD), Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Registration Fee: 34,000 Baht

Available discounts:
– 10% discount for registrations received by 2 JUNE 2023 and paid within 14 days of that date.
– An additional 10% discount applies to both course fees for those attending both this course and the Applied Food & Feed Extrusion course.
– 40% discount for Non-profit Research Organisation (including University staff).
– 40% discount for PhD Students. Advise University you are enrolled in at registration.

Course information: https://www.dennisforte.com.au/…/diedesign-thailand…

Registration Form: https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand…

*** Registrations close 30 June 2023 ***

——————————————————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Contact for course related enquiries
: https://www.dennisforte.com.au/contact-us
: ifrblpa@ku.ac.th