โครงการจัดทำต้นแบบมาตรฐาน THE PREMIUM@KU ของผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินงานโครงการจัดทำต้นแบบมาตรฐาน THE PREMIUM@KU ของผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
THE PREMIUM@KU เป็นแพลตฟอร์มแห่งการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร 360 องศา เพื่อจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีมาตรฐานคุณภาพผ่านการคัดสรร และมีคุณลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ร้าน THE PREMIUM@KU ซึ่งได้เริ่มเปิดการบริการอย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
ในระยะเริ่มต้น โครงการมีเป้าหมายจัดทำต้นแบบมาตรฐาน THE PREMIUM@KU ของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะได้รับรองตรา THE PREMIUM@KU จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำนมข้าวโพดหวาน UHT น้ำอัดลมสมุนไพร และไข่ไก่ดำนิลเกษตร (ศาสตร์) (คณะเกษตร) ถั่งเช่า คอร์ดี้ไทย (คณะวิทยาศาสตร์) ปลาสลิดแดดเดียว ซันนี่ฟิช และปลากุแลอบแห้ง (คณะประมง) ข้าวฮางงอก (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร) เครื่องดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้ น้ำปลาหวาน และน้ำแกงส้มเจ ชนิดเข้มข้น ตรา เคยู ฟู๊ด (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)
ผู้สนใจสามารถแวะมาชม ชิม ซื้อ หรือสั่งจองสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับรองตรา THE PREMIUM@KU รวมทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย จากกว่า 26 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวม 170 ชนิดผลิตภัณฑ์ ณ ร้าน THE PREMIUM@KU ซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร KU Avenue 1 ตรงข้ามสนามฟุตบอลอินทรีจันทรสถิตย์

>>>วันจันทร์ – วันศุกร์ ร้านเปิดเวลา
09.00 – 19.00 น.

>>>วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ร้นเปิด 10.00 น. – 18.00 น.

ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 097-154-8817