ถ่ายทอดสด :: งานเสวนาพิเศษ “คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก”

🎥🎥 ถ่ายทอดสด

งานเสวนาพิเศษ “คู่แข่งขันข้าวไทย ในเวทีโลก”

ที่ลิงค์ https://youtu.be/P-6YzKVlZHw

จัดโดย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-11.00 น.