Tech to Design Showcase 2022

✨ Tech to Design Showcase 2022 ✨

🔹 กิจกรรมนำเสนอผลงาน Sketch Design ผลิตภัณฑ์ฯ และเสวนาเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัยด้วยการออกแบบ”

โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสคร์

⏰ ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.00 น.

📍 ณ ร้าน The Premium@KU