ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU”

✳️ โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

🔅 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการ RAINS for Central Food Valley by KU” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงาน RAINS for Thailand Food Valley ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและขยายผล RAINS ให้ยั่งยืนต่อไป

⏰ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/yy8EMiKc2JepXeGRA

**สามารถเข้าร่วมงานทาง  zoom
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95973371252?pwd=bEkzd21UdGRoMmQ2emN4SFBldEo2Zz09
Meeting ID: 959 7337 1252
Passcode: 743745

☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ e-mail: cfoodvalley.ku@gmail.com โทร.0954525915