งานประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือยกระดับวารสารวิชาการ 
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563