ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป” ฟรี!!!!!

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป ฟรี!!!
จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2vWsQbb
รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น
หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
Email: kufsp@hotmail.com