บทความเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมาแรง…ท็อปฟอร์มสนั่นวงการ”

บทความเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมาแรง…ท็อปฟอร์มสนั่นวงการ” ในนิตยสาร Food Focus Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565
เขียนโดย ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ่านเรื่องเต็มได้ที่ https://www.foodfocusthailand.com/eBook/196/mobile/index.html#p=23  

#foodsciencekaset #fstku #foodsciku #ฟูดไซน์ #foodsafety