“ทบทวนกฎหมาย FSMA เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย มั่นใจส่งออกสหรัฐ”

✨ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ทบทวนกฎหมาย FSMA เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย มั่นใจส่งออกสหรัฐ”

ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting

✍️ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี

ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ได้ที่ https://forms.gle/5Mu5Ffw6BCEpk6Rz9

👉 รายละเอียดกำหนดการ : https://drive.google.com/…/1ANMQUAbACMSgjSby…

✅ ผู้ส่งออกจากไทย และผู้นำเข้าสู่สหรัฐ