ถ่ายทอดสด [ช่วงที่ 1] การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ”

ถ่ายทอดสด [ช่วงที่ 1]

🔥 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จักต้นทุนและการใช้ต้นทุนในการตัดสินใจ” 

💻 ผ่านทาง Zoom ที่ลิงค์ https://zoom.us/j/94680525162?pwd=bEJIZE1seWw5UEpjMTAwS0JhTEJwQT09 

      Meeting ID: 946 8052 5162 

      Passcode: 488338 

และทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/ifrpd.ku

👉👉 ที่ลิงค์ https://fb.watch/i9GznPwLi9/?mibextid=cr9u03

จัดโดย โครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาRAINs for Thailand Food Valley ภาคกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิดงานโดย
🔹 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าโครงการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง ประจำปี 2565
บรรยายโดย
🔸 ผศ.ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
🔹 ดร.เรืองรอง ทองตัน นักวิจัญ ชำนาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 มกราคม .. 2566