ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิต และประชาชน

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

https://kuform.ku.ac.th/28jul2564/

พัฒนาระบบโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์