ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิต และประชาชน 

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบพิธีถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ที่ https://kuform.ku.ac.th/12aug2564/

พัฒนาระบบโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์