ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า นักเรียน และ ประชาชนทั่วไป
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ https://kuform.ku.ac.th/03jun2567/
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567