ภาพกิจกรรม :: IFRPD² WEBINAR :: ครั้งที่ 1 เรื่อง Healthy Drinks: Technology and Trend

ภาพกิจกรรม
งาน IFRPD² WEBINAR
ครั้งที่ 1 เรื่อง Healthy Drinks: Technology and Trend
ที่ลิงค์ https://fb.watch/a2isjQeyk9/
บรรยายโดย ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ/นักวิจัย ชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
ดำเนินรายการโดย คุณวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-11.45 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานครั้งอื่นๆ ได้ที่ https://forms.gle/wDdbQHtCG3vDwvKG7

📌 รบกวนทุกท่านทำแบบประเมิน เพื่อนำไปปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไป ที่ https://forms.gle/aELexA7xxiMi4Gfw8 📌

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณธนาทิพย์ สุทธิประภา; สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IFRPD KU)
โทรศัพท์: 085-127-5230, Email: ifrtts@ku.ac.th
คุณปรียชาติ จันทโชติ; ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
โทรศัพท์: 094-705-8054, Email: kufsp@hotmail.com