Food Talks 2024 #3 “Fermented Food and Beverages Innovation”

🔥 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food Talks 2024 #3 “Fermented Food and Beverages Innovation: นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจากการหมัก”

🚩 มาร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของอาหารหมัก และคุณประโยชน์ เทรนด์อาหารหมักที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบท้องถิ่น รวมไปถึง
การใช้พรี/โพรไบโอติกส์ในอาหารหมัก ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

👉 โดย ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📢 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ผ่านทาง Live Facebook: FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/Wt6PxCStpb63QdEv5 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk