ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

  • 322 ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
  • 02-942-8629 ต่อ 1307
  • 02-942-7991
  • kufsp@hotmail.com, kufirst.kufsp@gmail.com