ศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย”

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย ได้สร้างศูนย์บริการให้คำปรึกษาออนไลน์เรื่อง “นวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย” ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องนวัตกรรมเครื่องสำอางจากข้าวไทย ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ริเริ่มดำเนินงานและนักศึกษาทั่วไป โดยที่ผู้สนใจสามารถส่งคำถามเข้ามาที่มูลนิธิฯ โดยสแกน QR Code หรือกดลิ้งค์ https://qrco.de/bd644c

ศูนย์บริการฯ นี้ จะเริ่มเปิดบริการในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566