เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งาน Bio Asia Pacific และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

งานเดียวที่ครอบคลุมทุกความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ และทั่วถึงทุกภูมิภาค

ณ ฮอลล์ 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2565