อาหารทะเลปลอดภัย: “สบายใจเมื่อรับทาน” (กรณีไร้ไขมันทรานส์)

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเสวนาซีรีส์ เรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 179 คน ได้รู้ถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทำความรู้จักกับกรดไขมันทรานส์ การตรวจวิเคราะห์หาไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์ การปรับตัวและการประยุกต์ใช้สารทดแทนการใช้กรดไขมันทรานส์ สร้างความเข้าใจและลดความตื่นตระหนกให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์