สมัครด่วน !!!! การฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 6

🧑‍👩‍🔬 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Control for Human Food รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food รุ่นที่ 6
โดยผู้เชี่ยวชาญ
🔸 ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
🔸 รศ.ดร.ประเวทย์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
🔸 ผศ.ดร.จิตศิริ  ราชตนะพันธุ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
⏰ ในวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
📍ณ ห้อง 232 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

❇️ อัตราค่าลงทะเบียน
ราคาท่านละ 14,999 บาท

ปิดรับสมัครวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วิธีการชำระเงิน – โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี: 374-1-00001-7

📝 สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bdMPCNEvRAjoY6wv6

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์: 094-705-8054
E-mail: kufsp@hotmail.com